Sari

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

 • Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.
 • Työnohjauksessa ohjattava pohtii suhdettaan työhönsä. Ohjaaja auttaa ohjattavaa näkemään itsensä ja työnsä entistä tarkemmin ja selvemmin.
 • Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.
 • Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä.
 • Työnohjaukselliset menetelmät soveltuvat hyvin myös henkilökohtaisten umpikujien availemiseen ja uuden suunnan ideoimiseen.

Työnohjauksen tavoitteita voivat mm. olla:

 • Esimiesroolin tai asiatuntija-/työntekijäroolin selkiyttäminen
 • Työyhteisön toimivuuden parantaminen ja vuorovaikutussuhteiden edistäminen
 • Ammatti-identiteetin selkiyttäminen
 • Toisten työn arvostuksen lisääminen ja yhteishengen parantaminen
 • Työhön liittyvien ongelmien käsittelyvalmiuden kehittäminen
 • Työn sisällön jatkuva reflektointi ja kehittäminen
 • Työn mielekkyyden lisääminen
 • Ammattitaidon ja työmenetelmien hallinnan lisääminen
 • Toimintavireyden ja työviihtyvyyden parantaminen ja ylläpitäminen
 • Urasuunnan kirkastaminen

Millainen on Sellainen työnohjaajana?

Olen työnohjaajana vahvasti läsnäoleva myötäeläjä säilyttäen silti sopivan etäisyyden asioiden tarkasteluun.

Utelias, innostunut ja ratkaisuun tähtäävä asenteeni kuljettavat työnohjausprosessia eteenpäin.

Jokainen ohjaustapahtuma on arvostava kohtaaminen, jossa luottamuksellisesti pohditaan työn perustehtävään liittyviä kysymyksiä ja tarkastellaan mikä on totta tässä ja nyt.

Työnohjaus antaa ajan, paikan ja rajan asioiden käsittelyyn!

Kiinnostaisiko sinua Sellainen yhteistyö? Ota yhteyttä!

Sari

Sari Lindberg

Sellainen

Sellainen Konsultointi Tmi