Sari

työelämä-coaching, terapeuttinen coaching, työnohjaus, HR-helppi, valmennus, fasilitointi

Palvelut

Coaching ja terapeuttinen coaching – yksilöt ja ryhmät

 • Kannustan ihmisiä löytämään ratkaisuja esimerkiksi mutkikkaissa työelämän tilanteissa.

 • Uskon että meissä kaikissa on potentiaalia joka vaatii päästä esiin. Coachina kohtaan ihmiset arvostavasti, mutkattomasti ja ihmiseltä ihmiselle.

 • Menetelmäni ovat ratkaisukeskeisiä ja sovellan myös terapeuttisia menetelmiä tarvittaessa.

 • Coaching-osaamiseni perustuu satoihin eri organisaatioille ja henkilöstöryhmille tehtyihin coaching-tunteihin ja jatkuvaan kouluttautumiseen.

  (Sertifioitu Business Coach ICF, / Management Institute of Finland , Transition coach ACC & PCC-level /AS3, Ratkaisukeskeinen lyhytterapia / Lyhytterapiainstituutti)

Työnohjaus, työyhteisösovittelu, fasilitointi – yksilöt ja ryhmät

 • Työnohjaajana olen utelias ja läsnäoleva, mutta rohkea nostamaan esiin vaikeitakin pinnan alla olevia teemoja. Haluan tutkia ohjattavieni kanssa mikä on totta tässä ja nyt ja varmistaa että kehittymiselle löytyy edellytykset ja tie.

  (Johdon ja esimiesten työnohjaaja / Management Institute of Finland)

 • Fasilitoijana haluan rikastaa ja rakentaa yhteistyötä ja luoda sille hyviä edellytyksiä. Fokuksessa fasilitoinnissa on, että osallistujat / ”orkesteri” tekee päätökset ja itse työn, fasilitoija toimii tilanteessa ”kapellimestarina”, varmistamassa että päämäärä saavutetaan. Olen saanut fasilitaattorina olla mukana yksittäisten kokousten fasilitoinneista laajoihin työyhteisöjen ja johtoryhmien kehittämishankkeisiin.

HR-helppi

 • HR-konsulttina olen osallistunut mm. esimiesvalmennusten suunnitteluun ja toteutukseen, HRD-kumppanuusmallin rakentamiseen ja toteutukseen, In-house coachingin pilotoimiseen ja toteutukseen, arvojen kirkastamisen prosessiin, kulttuurinmuotoiluun, HR-johtoryhmätyöskentelyyn, johtoryhmä-valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä moniin erilaisiin HR-projekteihin.

 • Saan hyvää palautetta erityisesti käytännönläheisestä ja ratkaisukeskeisestä työskentelytyylistäni, sparrauksestani sekä rivakasta toimeen tarttumisesta.

Valmennus ja DISC-analyysit

 • Olen sertifioitu Extended DISC® -valmentaja ja analyysien purkaja. Extended DISC henkilöanalyysi on itsearvio, joka tunnistaa yksilön vahvuudet ja kehittämisalueet. Analyysi havainnollistaa ihmisen luontaista käyttäytymistä tiedostamattomalla tasolla. Raportit toimivat hyvänä välineenä itsetuntemuksen, oman työroolin, tiimin tai johtamisen kehittämisessä.

 • Valmennan coachaavalla otteella tiimejä myös mm. ajanhallinnassa, itseohjautuvuudessa, uudistumisessa ja tiimityössä.

Ollaan yhteydessä

Kiinnostuitko? Vai olisiko sinulla jotain ihan uutta mielessä, mistä haluaisit keskustella kanssani? Tutustu tekemisiini tarkemmin LinkedIn-profiilissani.

Ota yhteyttä LinkedIn:in kautta, sähköpostilla sari.lindberg@sellainen.fi tai puhelimella 0500 605 007.

Sari

Sari Lindberg

Sellainen

Sellainen konsultointi Oy